GreenQ  یکی ا بزرگترین شرکتهای ارائه دهنده مشاوره  در زمینه کشت و تولید فرآیندهای غذا و کنترل بیماری و برنامه غذایی می‌باشد. متخصصان این شرکت یک تیم قوی از توسعه دهندگان مبتکر و مستقل با دانش و تخصص پیشرو هستند و بهترین مشاوره را به مشتریان ارائه می‌دهند. همچنین علاوه بر خدمات مشاوره‌ای، خدمات تحقیقاتی‌(در محل یا مجتمع گلخانه ای خودمان)‌، آموزشی و پروژه‌های کلید تحویل را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.​​​​​​​

​​​​​​​از جمله خدمات شرکت Green Q:
 
1-     انتخاب رقم با توجه به بانک اطلاعات تهیه شده توسط این شرکت
2-     برآوردمقدار و نوع  مواد بستری ، کودهای شیمیایی، سموم و تنظیم کننده های رشد مورد نیاز در طول پرورش
3-     محاسبه برنامه غذایی بر اساس آنالیز آب و شرایط محیطی 
4-     تهیه دستور العمل های اجرایی در مدیریت گلخانه، مبارزه با آفات و بیماریها
5-     تهیه فرمول غذایی مورد نیاز در کشت های هیدروپونیک و خاکی در مراحل مختلف رشدی، فصول مختلف با توجه به موقعیت        جغرافیایی
6-     نظارت ومونیتوریگ رشد مطلوب محصول در طول دوره رشد
7-     ارائه جدول عملیاتی بر اساس تنظیم پیک تولید مناسب با تقاضای بازار
 


​​​​GreenQ

سبد خرید